Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 19:47
kontakt
ATMGRUPA
Kwartalne skonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 74 966,00 61 343,00
-18,2%
60 481,00
-1,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 859,00 10 080,00
-46,6%
7 784,00
-22,8%
Zysk (strata) brutto 18 352,00 9 096,00
-50,4%
7 963,00
-12,5%
Zysk (strata) netto 14 198,00 6 403,00
-54,9%
6 770,00
5,7%
Amortyzacja 7 809,00 6 025,00
-22,8%
4 652,00
-22,8%
Aktywa 398 637,00 385 869,00
-3,2%
399 077,00
3,4%
Kapitał własny 305 843,00 305 723,00
-0,0%
313 143,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,63 3,63
-0,0%
3,72
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,08
-54,8%
0,08
5,3%