Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 21:46
kontakt
ATMGRUPA
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 111 387,00 130 288,00
17,0%
130 288,00
0,0%
97 663,00
-25,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 923,00 15 836,00
45,0%
15 836,00
0,0%
7 823,00
-50,6%
Zysk (strata) brutto 12 212,00 16 099,00
31,8%
16 099,00
0,0%
9 591,00
-40,4%
Zysk (strata) netto 9 861,00 14 148,00
43,5%
14 148,00
0,0%
6 458,00
-54,4%
Amortyzacja 9 690,00 8 873,00
-8,4%
8 873,00
0,0%
10 721,00
20,8%
Aktywa 348 806,00 391 359,00
12,2%
391 359,00
0,0%
387 255,00
-1,0%
Kapitał własny 265 162,00 277 132,00
4,5%
277 132,00
0,0%
292 131,00
5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,14 3,29
4,5%
3,29
0,0%
3,46
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,17
43,6%
0,17
0,0%
0,08
-54,2%