Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 02:57
kontakt
ATMGRUPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26 405,00 34 371,00
30,2%
31 012,00
-9,8%
41 378,00
33,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 212,00 3 025,00
36,8%
9 238,00
205,4%
8 293,00
-10,2%
Zysk (strata) brutto 2 813,00 2 971,00
5,6%
9 170,00
208,7%
8 235,00
-10,2%
Zysk (strata) netto 2 363,00 2 377,00
0,6%
8 686,00
265,4%
6 827,00
-21,4%
Amortyzacja 4 636,00 1 223,00
-73,6%
1 694,00
38,5%
3 360,00
98,3%
Aktywa 250 807,00 251 431,00
0,2%
248 077,00
-1,3%
257 765,00
3,9%
Kapitał własny 215 423,00 217 800,00
1,1%
213 841,00
-1,8%
220 668,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,56 2,58
1,1%
2,54
-1,8%
2,62
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,03
0,0%
0,10
267,9%
0,08
-21,4%