Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.19, godz. 10:25
kontakt
ATMGRUPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 41 378,00 24 691,00
-40,3%
30 710,00
24,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 293,00 -2 776,00
---
2 665,00
---
Zysk (strata) brutto 8 235,00 -2 691,00
---
2 647,00
---
Zysk (strata) netto 6 827,00 -3 393,00
---
2 116,00
---
Amortyzacja 3 360,00 1 039,00
-69,1%
609,00
-41,4%
Aktywa 257 765,00 249 502,00
-3,2%
256 639,00
2,9%
Kapitał własny 220 668,00 217 275,00
-1,5%
219 391,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,62 2,58
-1,6%
2,60
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 -0,04
---
0,02
---