Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 07:16
kontakt
SURFLAND
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -53,00 3,00
---
-28,00
---
Zysk (strata) brutto -56,00 -22,00
---
125,00
---
Zysk (strata) netto -56,00 -22,00
---
125,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 640,00 638,00
-0,3%
780,00
22,3%
Kapitał własny -85,00 -108,00
---
27,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
0,02
---