Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 04:26
kontakt
MOJ
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 32 699,00 53 326,00
63,1%
71 832,00
34,7%
79 405,00
10,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 145,00 3 205,00
1,9%
4 654,00
45,2%
5 114,00
9,9%
Zysk (strata) brutto 2 760,00 2 614,00
-5,3%
2 652,00
1,5%
2 892,00
9,0%
Zysk (strata) netto 2 182,00 2 039,00
-6,6%
2 041,00
0,1%
2 461,00
20,6%
Amortyzacja 2 041,00 1 977,00
-3,1%
2 414,00
22,1%
1 212,00
-49,8%
Aktywa 63 846,00 72 792,00
14,0%
77 997,00
7,2%
78 029,00
0,0%
Kapitał własny 44 041,00 42 411,00
-3,7%
44 452,00
4,8%
36 728,00
-17,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,48 4,32
-3,7%
4,52
4,8%
3,74
-17,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,21
-6,8%
0,21
0,5%
0,25
20,2%