Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.27, godz. 07:39
kontakt
MOJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 217,00 17 217,00
30,3%
16 717,00
-2,9%
17 687,00
5,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 556,00 2 095,00
276,8%
1 288,00
-38,5%
1 213,00
-5,8%
Zysk (strata) brutto 340,00 1 540,00
352,9%
1 068,00
-30,6%
927,00
-13,2%
Zysk (strata) netto 291,00 1 092,00
275,3%
918,00
-15,9%
758,00
-17,4%
Amortyzacja 491,00 522,00
6,3%
523,00
0,2%
520,00
-0,6%
Aktywa 71 307,00 73 027,00
2,4%
80 246,00
9,9%
75 956,00
-5,3%
Kapitał własny 45 006,00 44 589,00
-0,9%
45 507,00
2,1%
44 954,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,58 4,54
-0,9%
4,63
2,1%
4,57
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,11
270,0%
0,09
-16,2%
0,08
-17,2%