Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 07:30
kontakt
MOJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 699,00 11 601,00
50,7%
11 291,00
-2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 573,00 732,00
---
-178,00
---
Zysk (strata) brutto -1 744,00 533,00
---
201,00
-62,3%
Zysk (strata) netto -1 494,00 514,00
---
160,00
-68,9%
Amortyzacja 508,00 483,00
-4,9%
481,00
-0,4%
Aktywa 63 846,00 63 729,00
-0,2%
68 429,00
7,4%
Kapitał własny 44 041,00 44 555,00
1,2%
44 715,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,48 4,53
1,2%
4,55
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 0,05
---
0,02
-69,2%