Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 02:50
kontakt
MOJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 707,00 19 614,00
-0,5%
18 351,00
-6,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 186,00 775,00
-34,7%
1 269,00
63,7%
Zysk (strata) brutto 1 366,00 -142,00
---
965,00
---
Zysk (strata) netto 1 192,00 66,00
-94,5%
856,00
1 197,0%
Amortyzacja 255,00 294,00
15,3%
276,00
-6,1%
Aktywa 79 040,00 78 029,00
-1,3%
78 666,00
0,8%
Kapitał własny 36 662,00 36 728,00
0,2%
37 584,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,73 3,74
0,2%
3,82
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,01
-94,2%
0,09
1 142,9%