Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 23:29
kontakt
LSISOFT
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 51 611,00 43 075,00
-16,5%
54 047,00
25,5%
54 047,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 413,00 1 663,00
-74,1%
5 921,00
256,0%
5 921,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 6 651,00 1 746,00
-73,7%
5 740,00
228,8%
5 740,00
0,0%
Zysk (strata) netto 6 196,00 2 402,00
-61,2%
6 464,00
169,1%
6 464,00
0,0%
Amortyzacja 4 762,00 4 715,00
-1,0%
4 197,00
-11,0%
4 197,00
0,0%
Aktywa 54 464,00 53 015,00
-2,7%
60 671,00
14,4%
60 671,00
0,0%
Kapitał własny 37 446,00 39 582,00
5,7%
46 046,00
16,3%
46 046,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,48 12,14
5,7%
14,12
16,3%
14,12
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,90 0,74
-61,2%
1,98
168,9%
1,98
0,0%