Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 01:37
kontakt
LSISOFT
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 46 791,00 39 581,00
-15,4%
49 073,00
24,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 298,00 1 795,00
-66,1%
4 253,00
136,9%
Zysk (strata) brutto 6 646,00 2 931,00
-55,9%
3 632,00
23,9%
Zysk (strata) netto 6 378,00 3 523,00
-44,8%
4 437,00
25,9%
Amortyzacja 4 362,00 4 217,00
-3,3%
3 920,00
-7,0%
Aktywa 54 612,00 54 266,00
-0,6%
60 244,00
11,0%
Kapitał własny 38 115,00 41 372,00
8,5%
45 809,00
10,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,69 12,69
8,5%
14,05
10,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,96 1,08
-44,8%
1,36
26,0%