Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 01:43
kontakt
LSISOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 762,00 13 318,00
36,4%
14 002,00
5,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -534,00 -808,00
---
-143,00
---
Zysk (strata) brutto -585,00 653,00
---
-203,00
---
Zysk (strata) netto -585,00 534,00
---
-203,00
---
Amortyzacja 1 200,00 1 205,00
0,4%
1 307,00
8,5%
Aktywa 56 211,00 60 786,00
8,1%
64 412,00
6,0%
Kapitał własny 45 224,00 45 758,00
1,2%
45 555,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,87 14,03
1,2%
13,97
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 0,16
---
-0,06
---