Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.06, godz. 16:40
kontakt
LSISOFT
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20 878,00 22 825,00
9,3%
22 825,00
0,0%
25 430,00
11,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 182,00 2 152,00
82,1%
2 152,00
0,0%
-569,00
---
Zysk (strata) brutto 1 267,00 1 931,00
52,4%
1 931,00
0,0%
-558,00
---
Zysk (strata) netto 1 283,00 1 991,00
55,2%
1 991,00
0,0%
-749,00
---
Amortyzacja 2 631,00 2 094,00
-20,4%
2 094,00
0,0%
2 539,00
21,3%
Aktywa 54 833,00 54 215,00
-1,1%
54 215,00
0,0%
60 735,00
12,0%
Kapitał własny 38 729,00 41 839,00
8,0%
41 839,00
0,0%
45 297,00
8,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,88 12,83
8,0%
12,83
0,0%
13,89
8,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,61
55,5%
0,61
0,0%
-0,23
---