Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 13:25
kontakt
LSISOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 928,00 9 305,00
-37,7%
19 457,00
109,1%
9 762,00
-49,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 298,00 -1 022,00
---
4 018,00
---
-534,00
---
Zysk (strata) brutto 6 122,00 -923,00
---
3 506,00
---
-585,00
---
Zysk (strata) netto 6 254,00 -1 002,00
---
4 337,00
---
-585,00
---
Amortyzacja 950,00 951,00
0,1%
1 051,00
10,5%
1 200,00
14,2%
Aktywa 54 795,00 55 447,00
1,2%
60 244,00
8,7%
56 211,00
-6,7%
Kapitał własny 42 740,00 41 738,00
-2,3%
45 809,00
9,8%
45 224,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,11 12,80
-2,3%
14,05
9,8%
13,87
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,92 -0,31
---
1,33
---
-0,18
---