Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.09, godz. 23:24
kontakt
LSISOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 792,00 12 061,00
-28,2%
11 708,00
-2,9%
13 327,00
13,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 705,00 448,00
-83,4%
-520,00
---
1 691,00
---
Zysk (strata) brutto 2 109,00 356,00
-83,1%
-111,00
---
1 931,00
---
Zysk (strata) netto 3 719,00 356,00
-90,4%
-65,00
---
1 931,00
---
Amortyzacja 1 375,00 1 500,00
9,1%
1 496,00
-0,3%
1 314,00
-12,2%
Aktywa 63 443,00 61 759,00
-2,7%
60 075,00
-2,7%
62 107,00
3,4%
Kapitał własny 49 274,00 49 630,00
0,7%
49 565,00
-0,1%
50 693,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,11 15,22
0,7%
15,20
-0,1%
15,55
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,14 0,11
-90,4%
-0,02
---
0,59
---