Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 09:06
kontakt
CYFRPLSAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 554 600,00 554 600,00
0,0%
557 500,00
0,5%
563 400,00
1,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 48 700,00 48 700,00
0,0%
20 000,00
-58,9%
28 600,00
43,0%
Zysk (strata) brutto 201 000,00 201 000,00
0,0%
-157 400,00
---
35 200,00
---
Zysk (strata) netto 156 300,00 156 300,00
0,0%
-130 300,00
---
5 200,00
---
Amortyzacja 44 300,00 44 300,00
0,0%
46 500,00
5,0%
49 000,00
5,4%
Aktywa 19 531 400,00 19 531 400,00
0,0%
19 732 900,00
1,0%
19 405 300,00
-1,7%
Kapitał własny 12 239 700,00 12 239 700,00
0,0%
12 109 900,00
-1,1%
12 119 700,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,14 19,14
0,0%
18,94
-1,1%
18,95
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,24
0,0%
-0,20
---
0,01
---