Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:10
kontakt
CYFRPLSAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 609 400,00 603 500,00
-1,0%
617 200,00
2,3%
598 500,00
-3,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 97 400,00 85 900,00
-11,8%
76 600,00
-10,8%
109 000,00
42,3%
Zysk (strata) brutto 289 500,00 3 862 300,00
1 234,1%
56 500,00
-98,5%
85 200,00
50,8%
Zysk (strata) netto 384 500,00 3 187 800,00
729,1%
48 300,00
-98,5%
67 600,00
40,0%
Amortyzacja 45 000,00 51 700,00
14,9%
43 600,00
-15,7%
43 500,00
-0,2%
Aktywa 15 651 100,00 20 032 700,00
28,0%
16 176 100,00
-19,3%
16 241 500,00
0,4%
Kapitał własny 10 517 800,00 13 707 800,00
30,3%
11 290 400,00
-17,6%
11 368 800,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,45 21,43
30,3%
17,65
-17,6%
17,78
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 4,98
729,3%
0,08
-98,5%
0,11
39,5%