Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 07:14
kontakt
POLWAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 143 241,00 89 127,00
-37,8%
37 194,00
-58,3%
26 692,00
-28,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 594,00 2 587,00
-83,4%
-4 778,00
---
-5 025,00
---
Zysk (strata) brutto 13 248,00 -3 151,00
---
-5 474,00
---
-6 450,00
---
Zysk (strata) netto 10 480,00 -2 695,00
---
-4 455,00
---
-6 638,00
---
Amortyzacja 799,00 780,00
-2,4%
775,00
-0,6%
768,00
-0,9%
Aktywa 256 972,00 143 771,00
-44,1%
164 474,00
14,4%
224 858,00
36,7%
Kapitał własny 102 127,00 99 432,00
-2,6%
94 977,00
-4,5%
82 159,00
-13,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---