Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 09:32
kontakt
POLWAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 111 761,00 39 460,00
-64,7%
59 388,00
50,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 319,00 -1 982,00
---
3 688,00
---
Zysk (strata) brutto 6 083,00 -2 084,00
---
2 791,00
---
Zysk (strata) netto 4 944,00 -1 711,00
---
2 255,00
---
Amortyzacja 828,00 832,00
0,5%
840,00
1,0%
Aktywa 141 964,00 171 272,00
20,6%
221 584,00
29,4%
Kapitał własny 93 574,00 91 863,00
-1,8%
91 646,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---