Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 05:22
kontakt
POLWAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 33 194,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 270,00
Zysk (strata) brutto -1 343,00
Zysk (strata) netto -1 107,00
Amortyzacja 862,00
Aktywa 165 865,00
Kapitał własny 85 432,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -