Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 04:02
kontakt
BLACKPOIN
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 23 409,00 21 093,00
-9,9%
22 348,00
5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 843,00 2 199,00
19,3%
2 573,00
17,0%
Zysk (strata) brutto 4 237,00 2 313,00
-45,4%
1 518,00
-34,4%
Zysk (strata) netto 4 165,00 1 982,00
-52,4%
1 085,00
-45,3%
Amortyzacja 1 303,00 1 294,00
-0,7%
1 326,00
2,5%
Aktywa 22 578,00 25 526,00
13,1%
22 648,00
-11,3%
Kapitał własny 18 242,00 20 224,00
10,9%
18 309,00
-9,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,52 1,68
10,9%
1,53
-9,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,16
-52,4%
0,09
-45,5%