Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 11:55
kontakt
BLACKPOIN
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 273,00 11 111,00
-16,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 508,00 347,00
-31,7%
Zysk (strata) brutto 542,00 285,00
-47,4%
Zysk (strata) netto 310,00 227,00
-26,8%
Amortyzacja 405,00 393,00
-3,0%
Aktywa 31 743,00 31 877,00
0,4%
Kapitał własny 19 376,00 19 603,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,62 1,63
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,02
-26,9%