Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 10:21
kontakt
BLACKPOIN
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 799,00 9 501,00
-3,0%
11 606,00
22,2%
12 018,00
3,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 790,00 1 081,00
36,8%
363,00
-66,4%
114,00
-68,6%
Zysk (strata) brutto 720,00 1 032,00
43,3%
389,00
-62,3%
57,00
-85,3%
Zysk (strata) netto 516,00 930,00
80,2%
288,00
-69,0%
7,00
-97,6%
Amortyzacja 645,00 646,00
0,2%
669,00
3,6%
689,00
3,0%
Aktywa 24 599,00 25 637,00
4,2%
24 472,00
-4,5%
15 289,00
-37,5%
Kapitał własny 18 758,00 21 154,00
12,8%
18 597,00
-12,1%
10 167,00
-45,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,76
12,8%
1,55
-12,1%
0,85
-45,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,08
81,4%
0,02
-69,2%
0,00
-95,8%