Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 07:53
kontakt
BLACKPOIN
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 659,00 9 799,00
-16,0%
9 501,00
-3,0%
11 606,00
22,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 743,00 790,00
6,3%
1 081,00
36,8%
363,00
-66,4%
Zysk (strata) brutto 3 179,00 720,00
-77,4%
1 032,00
43,3%
389,00
-62,3%
Zysk (strata) netto 3 179,00 516,00
-83,8%
930,00
80,2%
288,00
-69,0%
Amortyzacja 661,00 645,00
-2,4%
646,00
0,2%
669,00
3,6%
Aktywa 25 097,00 24 599,00
-2,0%
25 637,00
4,2%
24 472,00
-4,5%
Kapitał własny 19 656,00 18 758,00
-4,6%
21 154,00
12,8%
18 597,00
-12,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,64 1,56
-4,6%
1,76
12,8%
1,55
-12,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,04
-83,8%
0,08
81,4%
0,02
-69,2%