Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.11, godz. 07:33
kontakt
BLACKPOIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 911,00 6 874,00
-13,1%
5 145,00
-25,2%
5 320,00
3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 792,00 73,00
-90,8%
41,00
-43,8%
169,00
312,2%
Zysk (strata) brutto 767,00 111,00
-85,5%
-54,00
---
151,00
---
Zysk (strata) netto 508,00 79,00
-84,4%
-72,00
---
131,00
---
Amortyzacja 334,00 337,00
0,9%
351,00
4,2%
343,00
-2,3%
Aktywa 24 026,00 17 486,00
-27,2%
15 289,00
-12,6%
13 954,00
-8,7%
Kapitał własny 10 168,00 10 247,00
0,8%
10 167,00
-0,8%
10 298,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,85 0,85
0,8%
0,85
-0,8%
0,86
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,01
-83,3%
-0,01
---
0,01
---