Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 13:33
kontakt
EDITELPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 674,00 1 720,00
2,7%
1 724,00
0,2%
1 724,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 165,00 114,00
-30,9%
130,00
14,0%
130,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 171,00 144,00
-15,8%
155,00
7,6%
155,00
0,0%
Zysk (strata) netto 154,00 132,00
-14,3%
132,00
0,0%
132,00
0,0%
Amortyzacja 110,00 117,00
6,4%
102,00
-12,8%
102,00
0,0%
Aktywa 5 891,00 5 839,00
-0,9%
6 236,00
6,8%
6 236,00
0,0%
Kapitał własny 4 984,00 5 116,00
2,6%
5 249,00
2,6%
5 249,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,69 1,73
2,7%
1,78
2,6%
1,78
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,04
-13,5%
0,04
0,0%
0,04
0,0%