Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 05:01
kontakt
KRAKCHEM
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 183 270,00 182 408,00
-0,5%
109 935,00
-39,7%
114 117,00
3,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 106,00 -10 681,00
---
-6 405,00
---
529,00
---
Zysk (strata) brutto -9 534,00 -11 339,00
---
-6 902,00
---
393,00
---
Zysk (strata) netto -11 369,00 -13 009,00
---
-5 781,00
---
288,00
---
Amortyzacja 1 412,00 0,00
---
1 206,00
---
1 248,00
3,5%
Aktywa 61 241,00 72 905,00
19,0%
45 643,00
-37,4%
42 680,00
-6,5%
Kapitał własny 36 860,00 40 082,00
8,7%
30 090,00
-24,9%
30 919,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,10 4,10
0,0%
3,34
-18,4%
3,44
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,26 -1,26
---
-0,64
---
0,03
---