Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 15:06
kontakt
KRAKCHEM
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 61 290,00 47 229,00
-22,9%
47 229,00
0,0%
49 826,00
5,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 471,00 -2 950,00
---
-2 950,00
---
-45 460,00
---
Zysk (strata) brutto 2 413,00 -3 199,00
---
-3 199,00
---
-61 080,00
---
Zysk (strata) netto 1 935,00 -2 775,00
---
-2 775,00
---
-61 064,00
---
Amortyzacja 626,00 663,00
5,9%
663,00
0,0%
554,00
-16,4%
Aktywa 44 971,00 40 097,00
-10,8%
40 097,00
0,0%
28 132,00
-29,8%
Kapitał własny 32 776,00 28 174,00
-14,0%
28 174,00
0,0%
-41 031,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,64 3,13
-14,1%
3,13
0,0%
-4,56
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 -0,31
---
-0,31
---
-6,78
---