Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 13:00
kontakt
KRAKCHEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 25 062,00 26 157,00
4,4%
21 072,00
-19,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 081,00 -623,00
---
-2 327,00
---
Zysk (strata) brutto -1 093,00 -729,00
---
-2 470,00
---
Zysk (strata) netto -894,00 -599,00
---
-2 176,00
---
Amortyzacja 1 248,00 0,00
---
663,00
---
Aktywa 42 680,00 45 448,00
6,5%
40 097,00
-11,8%
Kapitał własny 30 919,00 30 329,00
-1,9%
28 174,00
-7,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,44 3,37
-1,9%
3,13
-7,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,07
---
-0,24
---