Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 19:17
kontakt
ALUMETAL
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 061 602,00 2 186 948,00
106,0%
2 186 948,00
0,0%
3 266 398,00
49,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 66 783,00 178 722,00
167,6%
178 722,00
0,0%
258 597,00
44,7%
Zysk (strata) brutto 65 691,00 180 653,00
175,0%
180 653,00
0,0%
264 634,00
46,5%
Zysk (strata) netto 55 046,00 151 615,00
175,4%
151 615,00
0,0%
245 339,00
61,8%
Amortyzacja 31 207,00 35 680,00
14,3%
35 680,00
0,0%
34 869,00
-2,3%
Aktywa 878 183,00 1 172 616,00
33,5%
1 172 616,00
0,0%
1 374 045,00
17,2%
Kapitał własny 573 836,00 685 897,00
19,5%
685 897,00
0,0%
773 359,00
12,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 37,07 44,02
18,7%
44,02
0,0%
49,47
12,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,56 9,73
173,6%
9,73
0,0%
15,69
61,3%