Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 05:43
kontakt
ALUMETAL
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 505,00 9 566,00
-8,9%
9 566,00
0,0%
15 012,00
56,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 036,00 -834,00
---
-834,00
---
-2 850,00
---
Zysk (strata) brutto 63 750,00 32 615,00
-48,8%
32 615,00
0,0%
26 197,00
-19,7%
Zysk (strata) netto 63 721,00 32 707,00
-48,7%
32 707,00
0,0%
26 175,00
-20,0%
Amortyzacja 807,00 900,00
11,5%
900,00
0,0%
777,00
-13,7%
Aktywa 284 967,00 310 300,00
8,9%
310 300,00
0,0%
293 671,00
-5,4%
Kapitał własny 258 382,00 291 002,00
12,6%
291 002,00
0,0%
278 690,00
-4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,69 18,80
12,6%
18,80
0,0%
17,88
-4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,12 2,11
-48,7%
2,11
0,0%
1,68
-20,5%