Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 16:23
kontakt
ALUMETAL
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 061,00 9 793,00
21,5%
9 793,00
0,0%
8 760,00
-10,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 392,00 -1 500,00
---
-1 500,00
---
-4 095,00
---
Zysk (strata) brutto 27 647,00 103 410,00
274,0%
103 410,00
0,0%
158 865,00
53,6%
Zysk (strata) netto 27 655,00 103 424,00
274,0%
103 424,00
0,0%
158 948,00
53,7%
Amortyzacja 449,00 398,00
-11,4%
398,00
0,0%
446,00
12,1%
Aktywa 296 155,00 395 387,00
33,5%
395 387,00
0,0%
454 234,00
14,9%
Kapitał własny 278 485,00 277 565,00
-0,3%
277 565,00
0,0%
277 666,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,88 17,81
-0,4%
17,81
0,0%
17,76
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,78 6,64
273,9%
6,64
0,0%
10,17
53,2%