Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.11, godz. 20:16
kontakt
ALUMETAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 281,00 4 869,00
-22,5%
3 890,00
-20,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24,00 -765,00
---
-3 330,00
---
Zysk (strata) brutto 53 970,00 -805,00
---
159 670,00
---
Zysk (strata) netto 53 795,00 -794,00
---
159 742,00
---
Amortyzacja 201,00 211,00
5,0%
235,00
11,4%
Aktywa 290 576,00 290 436,00
-0,0%
454 234,00
56,4%
Kapitał własny 281 827,00 281 711,00
-0,0%
277 666,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,03 18,02
-0,0%
17,76
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,44 -0,05
---
10,22
---