Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 13:02
kontakt
ALUMETAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 216,00 3 069,00
-27,2%
3 882,00
26,5%
4 522,00
16,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -811,00 -779,00
---
-679,00
---
-638,00
---
Zysk (strata) brutto 28 233,00 -775,00
---
-675,00
---
-674,00
---
Zysk (strata) netto 28 226,00 -777,00
---
-703,00
---
-643,00
---
Amortyzacja 230,00 237,00
3,0%
91,00
-61,6%
200,00
119,8%
Aktywa 296 155,00 293 440,00
-0,9%
293 671,00
0,1%
291 609,00
-0,7%
Kapitał własny 278 485,00 278 425,00
-0,0%
278 690,00
0,1%
278 750,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,88 17,87
-0,0%
17,88
0,1%
17,89
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,81 -0,05
---
-0,04
---
-0,04
---