Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 03:03
kontakt
SKYLINE
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 131,00 78,00
-98,5%
277,00
255,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 687,00 6 935,00
---
1 593,00
-77,0%
Zysk (strata) brutto -4 837,00 3 170,00
---
3 467,00
9,4%
Zysk (strata) netto -3 820,00 2 571,00
---
3 688,00
43,4%
Amortyzacja 1 627,00 35,00
-97,8%
60,00
71,4%
Aktywa 84 353,00 86 785,00
2,9%
58 606,00
-32,5%
Kapitał własny 47 357,00 47 673,00
0,7%
51 361,00
7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,03 2,04
0,6%
2,20
7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 0,11
---
0,16
43,6%