Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 15:40
kontakt
SKYLINE
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 78,00 277,00
255,1%
165,00
-40,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 935,00 1 593,00
-77,0%
-1 328,00
---
Zysk (strata) brutto 3 170,00 3 467,00
9,4%
-3 853,00
---
Zysk (strata) netto 2 571,00 3 688,00
43,4%
-3 608,00
---
Amortyzacja 35,00 60,00
71,4%
118,00
96,7%
Aktywa 86 785,00 58 606,00
-32,5%
54 676,00
-6,7%
Kapitał własny 47 673,00 51 361,00
7,7%
47 753,00
-7,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,04 2,20
7,7%
2,05
-7,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,16
43,6%
-0,16
---