Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 13:20
kontakt
SKYLINE
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 205,00 68,00
-66,8%
68,00
0,0%
8,00
-88,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 206,00 -686,00
---
-686,00
---
216,00
---
Zysk (strata) brutto -125,00 -1 768,00
---
-1 768,00
---
198,00
---
Zysk (strata) netto -145,00 -1 581,00
---
-1 581,00
---
212,00
---
Amortyzacja 25,00 56,00
124,0%
56,00
0,0%
64,00
14,3%
Aktywa 59 592,00 57 188,00
-4,0%
57 188,00
0,0%
54 833,00
-4,1%
Kapitał własny 52 801,00 49 780,00
-5,7%
49 780,00
0,0%
47 965,00
-3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,26 2,14
-5,7%
2,14
0,0%
2,06
-3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,07
---
-0,07
---
0,01
---