Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 08:06
kontakt
SKYLINE
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 40,00 205,00
412,5%
68,00
-66,8%
68,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 803,00 3 206,00
---
-686,00
---
-686,00
---
Zysk (strata) brutto -5 336,00 -125,00
---
-1 768,00
---
-1 768,00
---
Zysk (strata) netto -5 323,00 -145,00
---
-1 581,00
---
-1 581,00
---
Amortyzacja 35,00 25,00
-28,6%
56,00
124,0%
56,00
0,0%
Aktywa 80 327,00 59 592,00
-25,8%
57 188,00
-4,0%
57 188,00
0,0%
Kapitał własny 42 753,00 52 801,00
23,5%
49 780,00
-5,7%
49 780,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,83 2,26
23,5%
2,14
-5,7%
2,14
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,23 -0,01
---
-0,07
---
-0,07
---