Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.02, godz. 03:10
kontakt
SKYLINE
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 32,00 35,00
9,4%
33,00
-5,7%
16,00
-51,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 731,00 3 242,00
---
-1 613,00
---
-1 315,00
---
Zysk (strata) brutto -4 627,00 104,00
---
-1 437,00
---
-1 130,00
---
Zysk (strata) netto -4 627,00 104,00
---
-1 269,00
---
-1 305,00
---
Amortyzacja 27,00 16,00
-40,7%
49,00
206,2%
49,00
0,0%
Aktywa 28 450,00 27 014,00
-5,0%
24 787,00
-8,2%
24 787,00
0,0%
Kapitał własny 24 250,00 25 062,00
3,3%
22 838,00
-8,9%
22 838,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,04 1,08
3,4%
0,98
-8,9%
0,98
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 0,00
---
-0,05
---
-0,05
---