Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.22, godz. 08:56
kontakt
SKYLINE
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 35,00 33,00
-5,7%
16,00
-51,5%
18,00
12,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 242,00 -1 613,00
---
-1 315,00
---
291,00
---
Zysk (strata) brutto 104,00 -1 437,00
---
-1 130,00
---
379,00
---
Zysk (strata) netto 104,00 -1 269,00
---
-1 305,00
---
379,00
---
Amortyzacja 16,00 49,00
206,2%
49,00
0,0%
51,00
4,1%
Aktywa 27 014,00 24 787,00
-8,2%
24 787,00
0,0%
22 849,00
-7,8%
Kapitał własny 25 062,00 22 838,00
-8,9%
22 838,00
0,0%
20 159,00
-11,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,08 0,98
-8,9%
0,98
0,0%
0,86
-11,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,05
---
-0,05
---
0,02
---