Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 12:06
kontakt
SKYLINE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17,00 16,00
-5,9%
5,00
-68,8%
17,00
240,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 711,00 -321,00
---
-593,00
---
-298,00
---
Zysk (strata) brutto -483,00 -291,00
---
-916,00
---
-307,00
---
Zysk (strata) netto -483,00 -291,00
---
-665,00
---
-314,00
---
Amortyzacja 24,00 14,00
-41,7%
22,00
57,1%
25,00
13,6%
Aktywa 27 014,00 26 932,00
-0,3%
26 580,00
-1,3%
25 747,00
-3,1%
Kapitał własny 25 062,00 24 771,00
-1,2%
24 106,00
-2,7%
23 792,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,08 1,06
-1,2%
1,03
-2,6%
1,02
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---
-0,03
---
-0,01
---