Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 03:19
kontakt
DGA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 616,00 1 706,00
-34,8%
1 903,00
11,5%
1 702,00
-10,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 406,00 -143,00
---
151,00
---
-22,00
---
Zysk (strata) brutto 802,00 262,00
-67,3%
1 571,00
499,6%
1 448,00
-7,8%
Zysk (strata) netto 545,00 246,00
-54,9%
1 132,00
360,2%
1 173,00
3,6%
Amortyzacja 23,00 24,00
4,3%
20,00
-16,7%
28,00
40,0%
Aktywa 24 875,00 25 682,00
3,2%
25 564,00
-0,5%
25 634,00
0,3%
Kapitał własny 13 470,00 13 715,00
1,8%
14 848,00
8,3%
16 021,00
7,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,92 12,13
1,8%
13,14
8,3%
14,17
7,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,22
-54,8%
1,00
359,6%
1,04
3,6%