Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 23:37
kontakt
DGA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 595,00 2 463,00
-5,1%
3 719,00
51,0%
2 558,00
-31,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9,00 -266,00
---
130,00
---
-362,00
---
Zysk (strata) brutto 26,00 374,00
1 338,5%
1 296,00
246,5%
-14,00
---
Zysk (strata) netto -132,00 261,00
---
1 091,00
318,0%
-117,00
---
Amortyzacja 29,00 26,00
-10,3%
24,00
-7,7%
22,00
-8,3%
Aktywa 32 762,00 36 208,00
10,5%
36 687,00
1,3%
39 144,00
6,7%
Kapitał własny 16 876,00 17 138,00
1,6%
17 823,00
4,0%
17 708,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,93 15,16
1,6%
15,77
4,0%
15,67
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 0,23
---
0,96
317,7%
-0,10
---