Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 09:18
kontakt
QUANTUM
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 33 149,00 38 631,00
16,5%
38 902,00
0,7%
38 902,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 978,00 6 829,00
129,3%
3 731,00
-45,4%
3 731,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 3 009,00 6 998,00
132,6%
3 550,00
-49,3%
3 550,00
0,0%
Zysk (strata) netto 2 738,00 6 013,00
119,6%
3 019,00
-49,8%
3 019,00
0,0%
Amortyzacja 629,00 640,00
1,7%
728,00
13,8%
728,00
0,0%
Aktywa 18 705,00 28 442,00
52,1%
24 503,00
-13,8%
24 503,00
0,0%
Kapitał własny 12 831,00 17 210,00
34,1%
18 873,00
9,7%
18 873,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,76 13,09
34,1%
14,35
9,7%
14,35
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,08 4,57
119,6%
2,30
-49,8%
2,30
0,0%