Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.06, godz. 16:45
kontakt
QUANTUM
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 784,00 1 550,00
-13,1%
1 431,00
-7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 265,00 186,00
-29,8%
-1 316,00
---
Zysk (strata) brutto 2 805,00 2 906,00
3,6%
4 139,00
42,4%
Zysk (strata) netto 2 778,00 2 880,00
3,7%
4 125,00
43,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 12 474,00 14 042,00
12,6%
14 856,00
5,8%
Kapitał własny 11 693,00 13 067,00
11,8%
14 774,00
13,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,89 9,94
11,8%
11,24
13,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,11 2,19
3,6%
3,14
43,2%