Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.30, godz. 03:26
kontakt
QUANTUM
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 632,00 13 219,00
73,2%
11 971,00
-9,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 302,00 705,00
---
1 482,00
110,2%
Zysk (strata) brutto -1 539,00 731,00
---
1 871,00
156,0%
Zysk (strata) netto -1 529,00 725,00
---
1 498,00
106,6%
Amortyzacja 190,00 195,00
2,6%
193,00
-1,0%
Aktywa 22 190,00 23 704,00
6,8%
22 377,00
-5,6%
Kapitał własny 17 300,00 13 860,00
-19,9%
15 147,00
9,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,68 10,16
-19,9%
11,10
9,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,12 0,53
---
1,10
106,8%