Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 13:25
kontakt
QUANTUM
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17 782,00 19 443,00
9,3%
19 443,00
0,0%
20 851,00
7,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 243,00 3 498,00
56,0%
3 498,00
0,0%
-597,00
---
Zysk (strata) brutto 2 385,00 3 431,00
43,9%
3 431,00
0,0%
-808,00
---
Zysk (strata) netto 1 975,00 2 723,00
37,9%
2 723,00
0,0%
-804,00
---
Amortyzacja 315,00 350,00
11,1%
350,00
0,0%
385,00
10,0%
Aktywa 22 179,00 26 967,00
21,6%
26 967,00
0,0%
23 704,00
-12,1%
Kapitał własny 14 351,00 16 438,00
14,5%
16 438,00
0,0%
13 860,00
-15,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,91 12,50
14,6%
12,50
0,0%
10,16
-18,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,50 2,07
37,9%
2,07
0,0%
-0,59
---