Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 21:31
kontakt
QUANTUM
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 938,00 874,00
-6,8%
874,00
0,0%
576,00
-34,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 171,00 145,00
-15,2%
145,00
0,0%
-1,00
---
Zysk (strata) brutto 219,00 136,00
-37,9%
136,00
0,0%
-59,00
---
Zysk (strata) netto 196,00 105,00
-46,4%
105,00
0,0%
-68,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 12 378,00 13 218,00
6,8%
13 218,00
0,0%
14 794,00
11,9%
Kapitał własny 11 889,00 9 004,00
-24,3%
9 004,00
0,0%
10 611,00
17,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,04 6,85
-24,3%
6,85
0,0%
7,77
13,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,08
-46,3%
0,08
0,0%
-0,05
---