Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 12:56
kontakt
QUANTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 303,00 274,00
-9,6%
302,00
10,2%
322,00
6,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 450,00 -27,00
---
26,00
---
-7,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -81,00
---
22,00
---
39,00
77,3%
Zysk (strata) netto 17,00 -90,00
---
22,00
---
39,00
77,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 856,00 14 765,00
-0,6%
14 794,00
0,2%
11 091,00
-25,0%
Kapitał własny 14 774,00 14 684,00
-0,6%
10 611,00
-27,7%
10 650,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,24 10,76
-4,2%
7,77
-27,7%
7,80
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,07
---
0,02
---
0,03
81,2%