Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 21:14
kontakt
QUANTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 324,00 569,00
75,6%
305,00
-46,4%
254,00
-16,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5,00 54,00
---
91,00
68,5%
-11,00
---
Zysk (strata) brutto 2 648,00 68,00
-97,4%
68,00
0,0%
4 003,00
5 786,8%
Zysk (strata) netto 2 649,00 37,00
-98,6%
68,00
83,8%
4 003,00
5 786,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 042,00 13 527,00
-3,7%
13 218,00
-2,3%
13 064,00
-1,2%
Kapitał własny 13 067,00 13 104,00
0,3%
9 004,00
-31,3%
13 007,00
44,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,94 9,97
0,3%
6,85
-31,3%
9,89
44,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,02 0,03
-98,6%
0,05
85,7%
3,04
5 753,8%