Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 06:56
kontakt
QUANTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 322,00 286,00
-11,2%
522,00
82,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7,00 40,00
---
84,00
110,0%
Zysk (strata) brutto 39,00 2,00
-94,9%
81,00
3 950,0%
Zysk (strata) netto 39,00 7,00
-82,1%
50,00
614,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 091,00 10 913,00
-1,6%
11 187,00
2,5%
Kapitał własny 10 650,00 10 657,00
0,1%
10 707,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,80 7,81
0,1%
7,84
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,00
-82,8%
0,04
640,0%