Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 04:11
kontakt
MLPGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 751,00 3 072,00
-54,5%
3 271,00
6,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 250,00 -4 099,00
---
-1 658,00
---
Zysk (strata) brutto 6 070,00 -2 599,00
---
2 337,00
---
Zysk (strata) netto 5 038,00 -2 226,00
---
1 882,00
---
Amortyzacja 30,00 30,00
0,0%
52,00
73,3%
Aktywa 958 285,00 1 044 123,00
9,0%
1 055 444,00
1,1%
Kapitał własny 415 552,00 413 326,00
-0,5%
415 208,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,44 19,34
-0,5%
19,43
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 -0,10
---
0,09
---