Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 07:25
kontakt
MLPGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 042,00 5 226,00
-52,7%
5 900,00
12,9%
6 751,00
14,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 858,00 960,00
---
157,00
-83,6%
3 250,00
1 970,1%
Zysk (strata) brutto -4 343,00 3 785,00
---
12 584,00
232,5%
6 070,00
-51,8%
Zysk (strata) netto -3 413,00 3 044,00
---
11 843,00
289,1%
5 038,00
-57,5%
Amortyzacja 74,00 25,00
-66,2%
28,00
12,0%
30,00
7,1%
Aktywa 812 001,00 815 537,00
0,4%
940 351,00
15,3%
958 285,00
1,9%
Kapitał własny 271 763,00 274 807,00
1,1%
410 514,00
49,4%
415 552,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,78 13,94
1,1%
19,21
37,8%
19,44
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,17 0,15
---
0,55
259,7%
0,24
-57,4%