Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 15:43
kontakt
PEP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 600,00 11 041,00
4,2%
22 782,00
106,3%
11 382,00
-50,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14 095,00 -12 269,00
---
-6 569,00
---
-12 604,00
---
Zysk (strata) brutto 87 696,00 650,00
-99,3%
42 188,00
6 390,5%
-4 641,00
---
Zysk (strata) netto 88 356,00 1 560,00
-98,2%
41 829,00
2 581,3%
-3 982,00
---
Amortyzacja 1 570,00 1 571,00
0,1%
1 612,00
2,6%
1 698,00
5,3%
Aktywa 2 686 908,00 2 693 273,00
0,2%
3 494 984,00
29,8%
3 483 322,00
-0,3%
Kapitał własny 2 652 366,00 2 653 926,00
0,1%
3 441 992,00
29,7%
3 438 010,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 39,70 39,73
0,1%
44,57
12,2%
44,52
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,32 0,02
-98,3%
0,54
2 256,5%
-0,05
---