Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:46
kontakt
PEP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 424,00 4 831,00
-42,7%
4 813,00
-0,4%
5 161,00
7,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 221,00 -3 545,00
---
-5 148,00
---
-18 274,00
---
Zysk (strata) brutto 38 640,00 19 157,00
-50,4%
222 535,00
1 061,6%
-12 521,00
---
Zysk (strata) netto 43 599,00 19 290,00
-55,8%
179 557,00
830,8%
-9 428,00
---
Amortyzacja 543,00 573,00
5,5%
600,00
4,7%
614,00
2,3%
Aktywa 1 205 847,00 1 221 672,00
1,3%
1 400 651,00
14,7%
1 405 410,00
0,3%
Kapitał własny 1 173 782,00 1 193 072,00
1,6%
1 372 630,00
15,1%
1 363 202,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,83 26,25
1,6%
30,20
15,0%
30,00
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,96 0,42
-55,8%
3,95
831,8%
-0,21
---