Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 08:19
kontakt
PEP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 306,00 16 256,00
122,5%
10 083,00
-38,0%
10 600,00
5,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 248,00 -5 411,00
---
-11 351,00
---
-14 095,00
---
Zysk (strata) brutto 8 241,00 82 986,00
907,0%
29 245,00
-64,8%
87 696,00
199,9%
Zysk (strata) netto 6 561,00 73 240,00
1 016,3%
28 158,00
-61,6%
88 356,00
213,8%
Amortyzacja 1 292,00 1 470,00
13,8%
1 544,00
5,0%
1 570,00
1,7%
Aktywa 2 499 243,00 2 592 888,00
3,7%
2 610 640,00
0,7%
2 686 908,00
2,9%
Kapitał własny 2 462 625,00 2 535 852,00
3,0%
2 564 009,00
1,1%
2 652 366,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 36,86 37,96
3,0%
38,38
1,1%
39,70
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 1,10
1 018,4%
0,42
-61,5%
1,32
213,5%