Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.26, godz. 02:47
kontakt
SFKPOLKAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 910,00 3 774,00
-3,5%
4 184,00
10,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 126,00 -11,00
---
-420,00
---
Zysk (strata) brutto 104,00 117,00
12,5%
-410,00
---
Zysk (strata) netto 104,00 117,00
12,5%
-410,00
---
Amortyzacja 332,00 332,00
0,0%
332,00
0,0%
Aktywa 25 010,00 22 869,00
-8,6%
22 538,00
-1,4%
Kapitał własny -18 379,00 -8 496,00
---
-3 919,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,61 -1,21
---
-0,15
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
13,3%
-0,02
---