Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 21:59
kontakt
SFKPOLKAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 402,00 4 025,00
67,6%
3 221,00
-20,0%
3 573,00
10,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -307,00 -24,00
---
-516,00
---
-203,00
---
Zysk (strata) brutto -839,00 -2,00
---
-797,00
---
-582,00
---
Zysk (strata) netto -839,00 -2,00
---
-797,00
---
-582,00
---
Amortyzacja 288,00 332,00
15,3%
332,00
0,0%
332,00
0,0%
Aktywa 26 147,00 25 264,00
-3,4%
26 133,00
3,4%
25 321,00
-3,1%
Kapitał własny -17 297,00 -16 955,00
---
-18 096,00
---
-18 677,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,46 -2,41
---
-2,57
---
-2,65
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 0,00
---
-0,11
---
-0,08
---