Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.13, godz. 22:52
kontakt
MIRBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 556 651,00 588 989,00
5,8%
365 753,00
-37,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 46 396,00 13 047,00
-71,9%
18 503,00
41,8%
Zysk (strata) brutto 44 806,00 10 804,00
-75,9%
20 502,00
89,8%
Zysk (strata) netto 35 316,00 10 124,00
-71,3%
16 228,00
60,3%
Amortyzacja 1 730,00 1 778,00
2,8%
1 850,00
4,0%
Aktywa 1 194 801,00 1 221 892,00
2,3%
1 212 374,00
-0,8%
Kapitał własny 355 364,00 365 487,00
2,8%
381 717,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,87 3,98
2,9%
4,16
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,11
-71,4%
0,18
60,9%