Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 12:23
kontakt
MERCATOR
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 257 515,00 577 947,00
124,4%
1 126 517,00
94,9%
293 391,00
-74,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 308,00 260 756,00
84 561,0%
410 616,00
57,5%
-9 115,00
---
Zysk (strata) brutto -1 131,00 253 995,00
---
419 001,00
65,0%
3 349,00
-99,2%
Zysk (strata) netto -1 976,00 230 090,00
---
402 080,00
74,7%
-4 189,00
---
Amortyzacja 8 282,00 9 101,00
9,9%
9 463,00
4,0%
11 431,00
20,8%
Aktywa 366 563,00 603 793,00
64,7%
1 693 649,00
180,5%
1 276 453,00
-24,6%
Kapitał własny 129 148,00 350 491,00
171,4%
1 397 756,00
298,8%
1 168 038,00
-16,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,20 33,06
171,0%
131,81
298,8%
109,70
-16,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,19 21,70
---
37,92
74,7%
-0,39
---