Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 02:13
kontakt
MERCATOR
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 138 426,00 260 859,00
88,4%
445 930,00
70,9%
233 657,00
-47,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 709,00 101 280,00
---
-16 346,00
---
-12 082,00
---
Zysk (strata) brutto -2 556,00 101 810,00
---
-23 285,00
---
28 184,00
---
Zysk (strata) netto -2 437,00 82 492,00
---
-17 356,00
---
25 307,00
---
Amortyzacja 1 197,00 1 273,00
6,3%
1 580,00
24,1%
1 829,00
15,8%
Aktywa 209 981,00 307 822,00
46,6%
1 261 477,00
309,8%
784 213,00
-37,8%
Kapitał własny 104 164,00 171 806,00
64,9%
363 975,00
111,9%
67 298,00
-81,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,84 16,20
64,7%
34,32
111,8%
6,32
-81,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,23 7,78
---
-1,64
---
2,38
---