Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 15:14
kontakt
MERCATOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-03-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 98 979,00 85 546,00
-13,6%
85 546,00
0,0%
85 546,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -24 178,00 -7 100,00
---
-7 100,00
---
-7 100,00
---
Zysk (strata) brutto 35 205,00 14 157,00
-59,8%
14 157,00
0,0%
14 157,00
0,0%
Zysk (strata) netto 27 316,00 12 712,00
-53,5%
12 712,00
0,0%
12 712,00
0,0%
Amortyzacja 1 132,00 1 090,00
-3,7%
1 090,00
0,0%
1 090,00
0,0%
Aktywa 665 757,00 609 374,00
-8,5%
609 374,00
0,0%
609 374,00
0,0%
Kapitał własny 66 225,00 78 752,00
18,9%
78 752,00
0,0%
78 752,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,22 7,40
18,9%
7,40
0,0%
7,40
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,57 1,19
-53,5%
1,19
0,0%
1,19
0,0%