Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 16:07
kontakt
MERCATOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 83 546,00 83 546,00
0,0%
79 772,00
-4,5%
77 594,00
-2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11 144,00 -11 144,00
---
-666,00
---
9 671,00
---
Zysk (strata) brutto 34 740,00 34 740,00
0,0%
-12 339,00
---
46 487,00
---
Zysk (strata) netto 25 452,00 25 452,00
0,0%
-11 880,00
---
43 539,00
---
Amortyzacja 1 384,00 1 384,00
0,0%
1 340,00
-3,2%
1 173,00
-12,5%
Aktywa 601 064,00 601 064,00
0,0%
595 235,00
-1,0%
655 028,00
10,0%
Kapitał własny 80 452,00 80 452,00
0,0%
68 534,00
-14,8%
119 886,00
74,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,56 7,56
0,0%
6,44
-14,8%
11,26
74,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,39 2,39
0,0%
-1,12
---
4,09
---