Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 02:03
kontakt
PREFABET
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 402,00 1 377,00
-1,8%
1 475,00
7,1%
1 486,00
0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 773,00 -6 161,00
---
-7 269,00
---
-1 245,00
---
Zysk (strata) brutto -8 786,00 -6 160,00
---
-7 288,00
---
-1 236,00
---
Zysk (strata) netto -8 786,00 -6 160,00
---
-7 288,00
---
-1 236,00
---
Amortyzacja 360,00 337,00
-6,4%
216,00
-35,9%
127,00
-41,2%
Aktywa 10 775,00 4 082,00
-62,1%
2 723,00
-33,3%
572,00
-79,0%
Kapitał własny -21 083,00 -27 243,00
---
-34 532,00
---
-35 768,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -24,05 -31,08
---
-39,39
---
-40,80
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -10,02 -7,03
---
-8,31
---
-1,41
---