Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.24, godz. 21:51
kontakt
PREFABET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 288,00 494,00
71,5%
487,00
-1,4%
259,00
-46,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -233,00 -58,00
---
-323,00
---
56,00
---
Zysk (strata) brutto -233,00 -50,00
---
-283,00
---
55,00
---
Zysk (strata) netto -233,00 -50,00
---
-283,00
---
55,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
127,00
---
0,00
---
Aktywa 2 368,00 1 935,00
-18,3%
572,00
-70,4%
576,00
0,7%
Kapitał własny -34 924,00 -34 975,00
---
-35 768,00
---
-35 713,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -39,84 -39,90
---
-40,80
---
-40,74
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,27 -0,06
---
-0,32
---
0,06
---