Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 12:31
kontakt
KLON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 377,00 7 014,00
10,0%
6 841,00
-2,5%
6 455,00
-5,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 161,00 311,00
93,2%
313,00
0,6%
197,00
-37,1%
Zysk (strata) brutto 174,00 49,00
-71,8%
250,00
410,2%
-94,00
---
Zysk (strata) netto 155,00 -35,00
---
195,00
---
-101,00
---
Amortyzacja 258,00 496,00
92,2%
484,00
-2,4%
451,00
-6,8%
Aktywa 19 949,00 18 752,00
-6,0%
19 263,00
2,7%
22 192,00
15,2%
Kapitał własny 8 383,00 8 359,00
-0,3%
8 555,00
2,3%
8 454,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,36
-0,3%
0,36
2,2%
0,36
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
0,01
---
-0,00
---