Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 03:28
kontakt
KLON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 157,00 6 485,00
5,3%
7 325,00
13,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 304,00 520,00
71,1%
160,00
-69,2%
Zysk (strata) brutto 134,00 299,00
123,1%
89,00
-70,2%
Zysk (strata) netto 130,00 16,00
-87,7%
78,00
387,5%
Amortyzacja 258,00 1 354,00
424,8%
492,00
-63,7%
Aktywa 40 114,00 20 350,00
-49,3%
19 843,00
-2,5%
Kapitał własny 24 304,00 7 889,00
-67,5%
7 967,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,04 0,34
-67,5%
0,34
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-83,3%
0,00
200,0%