Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.25, godz. 06:16
kontakt
STAPORKOW
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24 144,00 25 138,00
4,1%
19 485,00
-22,5%
33 759,00
73,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 201,00 883,00
-26,5%
2 410,00
172,9%
5 034,00
108,9%
Zysk (strata) brutto 706,00 738,00
4,5%
1 771,00
140,0%
4 893,00
176,3%
Zysk (strata) netto 728,00 565,00
-22,4%
1 808,00
220,0%
4 132,00
128,5%
Amortyzacja 1 409,00 2 969,00
110,7%
831,00
-72,0%
617,00
-25,8%
Aktywa 54 945,00 55 669,00
1,3%
39 918,00
-28,3%
50 604,00
26,8%
Kapitał własny 17 911,00 20 780,00
16,0%
15 891,00
-23,5%
19 114,00
20,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,75 3,20
16,0%
2,44
-23,5%
2,94
20,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,09
-22,3%
0,28
219,5%
0,64
128,4%