Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 06:51
kontakt
STAPORKOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 468,00 12 962,00
13,0%
12 046,00
-7,1%
14 993,00
24,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 766,00 289,00
-89,6%
-454,00
---
1 777,00
---
Zysk (strata) brutto 2 484,00 330,00
-86,7%
-783,00
---
1 908,00
---
Zysk (strata) netto 2 521,00 330,00
-86,9%
-826,00
---
1 908,00
---
Amortyzacja -528,00 429,00
---
413,00
-3,7%
291,00
-29,5%
Aktywa 39 918,00 40 026,00
0,3%
38 509,00
-3,8%
45 961,00
19,4%
Kapitał własny 15 891,00 16 221,00
2,1%
14 982,00
-7,6%
16 890,00
12,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,44 2,49
2,1%
2,30
-7,6%
2,60
12,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,05
-86,9%
-0,13
---
0,29
---