Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 04:14
kontakt
BIOMEDLUB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 449,00 14 303,00
6,3%
14 303,00
0,0%
11 997,00
-16,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 062,00 4 368,00
111,8%
4 368,00
0,0%
1 304,00
-70,1%
Zysk (strata) brutto 2 108,00 3 349,00
58,9%
3 349,00
0,0%
1 117,00
-66,6%
Zysk (strata) netto 1 536,00 2 571,00
67,4%
2 571,00
0,0%
742,00
-71,1%
Amortyzacja 1 535,00 1 525,00
-0,7%
1 525,00
0,0%
1 579,00
3,5%
Aktywa 127 334,00 163 099,00
28,1%
163 099,00
0,0%
173 586,00
6,4%
Kapitał własny 78 062,00 105 560,00
35,2%
105 560,00
0,0%
106 289,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,20 1,50
25,6%
1,50
0,0%
1,51
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,04
54,2%
0,04
0,0%
0,01
-70,3%